GNU logs - #40440, boring messages


Message sent to guix-patches@HIDDEN:


X-Loop: help-debbugs@HIDDEN
Subject: [bug#40440] [PATCH 2/3] gnu: Add mruby-zest.
Resent-From: Alexandros Theodotou <alex@HIDDEN>
Original-Sender: "Debbugs-submit" <debbugs-submit-bounces <at> debbugs.gnu.org>
Resent-CC: guix-patches@HIDDEN
Resent-Date: Sat, 04 Apr 2020 21:11:02 +0000
Resent-Message-ID: <handler.40440.B.15860346611032 <at> debbugs.gnu.org>
Resent-Sender: help-debbugs@HIDDEN
X-GNU-PR-Message: report 40440
X-GNU-PR-Package: guix-patches
X-GNU-PR-Keywords: patch
To: 40440 <at> debbugs.gnu.org
X-Debbugs-Original-To: Guix patches <guix-patches@HIDDEN>
Received: via spool by submit <at> debbugs.gnu.org id=B.15860346611032
     (code B ref -1); Sat, 04 Apr 2020 21:11:02 +0000
Received: (at submit) by debbugs.gnu.org; 4 Apr 2020 21:11:01 +0000
Received: from localhost ([127.0.0.1]:44899 helo=debbugs.gnu.org)
	by debbugs.gnu.org with esmtp (Exim 4.84_2)
	(envelope-from <debbugs-submit-bounces <at> debbugs.gnu.org>)
	id 1jKq4D-0000GX-Bc
	for submit <at> debbugs.gnu.org; Sat, 04 Apr 2020 17:11:01 -0400
Received: from lists.gnu.org ([209.51.188.17]:39503)
 by debbugs.gnu.org with esmtp (Exim 4.84_2)
 (envelope-from <alex@HIDDEN>) id 1jKq4C-0000GL-F6
 for submit <at> debbugs.gnu.org; Sat, 04 Apr 2020 17:11:00 -0400
Received: from eggs.gnu.org ([2001:470:142:3::10]:59545)
 by lists.gnu.org with esmtp (Exim 4.90_1)
 (envelope-from <alex@HIDDEN>) id 1jKq4A-0008UI-Sz
 for guix-patches@HIDDEN; Sat, 04 Apr 2020 17:11:00 -0400
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (2011-06-06) on eggs.gnu.org
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-2.3 required=5.0 tests=BAYES_20,RCVD_IN_DNSWL_MED,
 URIBL_BLOCKED autolearn=disabled version=3.3.2
Received: from Debian-exim by eggs.gnu.org with spam-scanned (Exim 4.71)
 (envelope-from <alex@HIDDEN>) id 1jKq49-0003H2-HB
 for guix-patches@HIDDEN; Sat, 04 Apr 2020 17:10:58 -0400
Received: from mout01.posteo.de ([185.67.36.141]:55518)
 by eggs.gnu.org with esmtps (TLS1.0:DHE_RSA_AES_256_CBC_SHA1:32)
 (Exim 4.71) (envelope-from <alex@HIDDEN>) id 1jKq49-000377-6A
 for guix-patches@HIDDEN; Sat, 04 Apr 2020 17:10:57 -0400
Received: from submission (posteo.de [89.146.220.130]) 
 by mout01.posteo.de (Postfix) with ESMTPS id 612A516005C
 for <guix-patches@HIDDEN>; Sat, 4 Apr 2020 23:10:55 +0200 (CEST)
Received: from customer (localhost [127.0.0.1])
 by submission (posteo.de) with ESMTPSA id 48vqGQ42JZz6tmB
 for <guix-patches@HIDDEN>; Sat, 4 Apr 2020 23:10:54 +0200 (CEST)
Message-ID: <dfcc38290135d0438a9d322426e7d0d3628a7195.camel@HIDDEN>
From: Alexandros Theodotou <alex@HIDDEN>
Date: Sat, 04 Apr 2020 22:10:52 +0100
Content-Type: multipart/signed; micalg="pgp-sha256";
 protocol="application/pgp-signature"; boundary="=-YS+zXu7FozQH3sEHrqgI"
User-Agent: Evolution 3.32.4 
MIME-Version: 1.0
X-detected-operating-system: by eggs.gnu.org: GNU/Linux 2.2.x-3.x [generic]
 [fuzzy]
X-Received-From: 185.67.36.141
X-Spam-Score: 0.3 (/)
X-BeenThere: debbugs-submit <at> debbugs.gnu.org
X-Mailman-Version: 2.1.18
Precedence: list
List-Id: <debbugs-submit.debbugs.gnu.org>
List-Unsubscribe: <https://debbugs.gnu.org/cgi-bin/mailman/options/debbugs-submit>, 
 <mailto:debbugs-submit-request <at> debbugs.gnu.org?subject=unsubscribe>
List-Archive: <https://debbugs.gnu.org/cgi-bin/mailman/private/debbugs-submit/>
List-Post: <mailto:debbugs-submit <at> debbugs.gnu.org>
List-Help: <mailto:debbugs-submit-request <at> debbugs.gnu.org?subject=help>
List-Subscribe: <https://debbugs.gnu.org/cgi-bin/mailman/listinfo/debbugs-submit>, 
 <mailto:debbugs-submit-request <at> debbugs.gnu.org?subject=subscribe>
Errors-To: debbugs-submit-bounces <at> debbugs.gnu.org
Sender: "Debbugs-submit" <debbugs-submit-bounces <at> debbugs.gnu.org>
X-Spam-Score: -0.7 (/)


--=-YS+zXu7FozQH3sEHrqgI
Content-Type: multipart/mixed; boundary="=-ddxT6G3ALwV5PXHFEigR"


--=-ddxT6G3ALwV5PXHFEigR
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Hi,

This patch adds mruby-zest, a dependency of zynfusion. I had some help
from the developer for making it build without connecting to the
internet.

Thanks,
Alex

--=-ddxT6G3ALwV5PXHFEigR
Content-Disposition: attachment; filename="0002-gnu-Add-mruby-zest.patch"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: text/x-patch; name="0002-gnu-Add-mruby-zest.patch"; charset="UTF-8"

RnJvbSBmZDY1NTBmMzJmNTM0NTkxY2I2YWJhNGI5NTc1YmFlNDA1YmMxMDk0IE1vbiBTZXAgMTcg
MDA6MDA6MDAgMjAwMQpGcm9tOiBBbGV4YW5kcm9zIFRoZW9kb3RvdSA8YWxleEB6cnl0aG0ub3Jn
PgpEYXRlOiBTYXQsIDQgQXByIDIwMjAgMjI6MDM6MzEgKzAxMDAKU3ViamVjdDogW1BBVENIIDIv
M10gZ251OiBBZGQgbXJ1YnktemVzdC4KCiogZ251L3BhY2thZ2VzL2F1ZGlvLnNjbSAobXJ1Ynkt
emVzdCk6IE5ldyB2YXJpYWJsZS4KLS0tCiBnbnUvcGFja2FnZXMvYXVkaW8uc2NtIHwgOTMgKysr
KysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrCiAxIGZpbGUgY2hhbmdlZCwg
OTMgaW5zZXJ0aW9ucygrKQoKZGlmZiAtLWdpdCBhL2dudS9wYWNrYWdlcy9hdWRpby5zY20gYi9n
bnUvcGFja2FnZXMvYXVkaW8uc2NtCmluZGV4IGYzNjhmZWRlZTcuLjk5ZjM3MzdlZDIgMTAwNjQ0
Ci0tLSBhL2dudS9wYWNrYWdlcy9hdWRpby5zY20KKysrIGIvZ251L3BhY2thZ2VzL2F1ZGlvLnNj
bQpAQCAtNjYsNiArNjYsNyBAQAogICAjOnVzZS1tb2R1bGUgKGdudSBwYWNrYWdlcyBmb250dXRp
bHMpCiAgICM6dXNlLW1vZHVsZSAoZ251IHBhY2thZ2VzIGdjYykKICAgIzp1c2UtbW9kdWxlIChn
bnUgcGFja2FnZXMgZ2V0dGV4dCkKKyAgIzp1c2UtbW9kdWxlIChnbnUgcGFja2FnZXMgZ2wpCiAg
ICM6dXNlLW1vZHVsZSAoZ251IHBhY2thZ2VzIGdsaWIpCiAgICM6dXNlLW1vZHVsZSAoZ251IHBh
Y2thZ2VzIGdub21lKQogICAjOnVzZS1tb2R1bGUgKGdudSBwYWNrYWdlcyBnbnVuZXQpIDsgbGli
bWljcm9odHRwZApAQCAtNzUsNiArNzYsNyBAQAogICAjOnVzZS1tb2R1bGUgKGdudSBwYWNrYWdl
cyBpY3U0YykKICAgIzp1c2UtbW9kdWxlIChnbnUgcGFja2FnZXMgaW1hZ2UpCiAgICM6dXNlLW1v
ZHVsZSAoZ251IHBhY2thZ2VzIGxpYmJzZCkKKyAgIzp1c2UtbW9kdWxlIChnbnUgcGFja2FnZXMg
bGliZXZlbnQpCiAgICM6dXNlLW1vZHVsZSAoZ251IHBhY2thZ2VzIGxpYnVzYikKICAgIzp1c2Ut
bW9kdWxlIChnbnUgcGFja2FnZXMgbGludXgpCiAgICM6dXNlLW1vZHVsZSAoZ251IHBhY2thZ2Vz
IGxsdm0pCkBAIC05Myw2ICs5NSw3IEBACiAgICM6dXNlLW1vZHVsZSAoZ251IHBhY2thZ2VzIHF0
KQogICAjOnVzZS1tb2R1bGUgKGdudSBwYWNrYWdlcyByZGYpCiAgICM6dXNlLW1vZHVsZSAoZ251
IHBhY2thZ2VzIHJlYWRsaW5lKQorICAjOnVzZS1tb2R1bGUgKGdudSBwYWNrYWdlcyBydWJ5KQog
ICAjOnVzZS1tb2R1bGUgKGdudSBwYWNrYWdlcyBzZGwpCiAgICM6dXNlLW1vZHVsZSAoZ251IHBh
Y2thZ2VzIHNlcmlhbGl6YXRpb24pCiAgICM6dXNlLW1vZHVsZSAoZ251IHBhY2thZ2VzIHRlbGVw
aG9ueSkKQEAgLTQxNjAsMyArNDE2Myw5MyBAQCBtaW5pbXVtLiIpCiAgICAgIGAoKCJsaWJyc3Zn
IiAsbGlicnN2ZykKICAgICAgICAsQChwYWNrYWdlLWlucHV0cyB6dG9vbGtpdCkpKQogICAgIChz
eW5vcHNpcyAiWlRvb2xraXQgd2l0aCBTVkcgc3VwcG9ydCIpKSkKKworKGRlZmluZS1wdWJsaWMg
bXJ1YnktemVzdAorICAocGFja2FnZQorICAgIChuYW1lICJtcnVieS16ZXN0IikKKyAgICAodmVy
c2lvbiAiMy4wLjUtYmEzOWFhYmQiKQorICAgIChzb3VyY2UKKyAgICAgIChvcmlnaW4KKyAgICAg
ICAgKG1ldGhvZCBnaXQtZmV0Y2gpCisgICAgICAgICh1cmkgKGdpdC1yZWZlcmVuY2UKKyAgICAg
ICAgICAgICAgIDs7IHRoaXMgaXMgYSBtZXRhIHJlcG8gdGhhdCBwYWNrcyB0aGUgbXJ1YnkgZGVw
ZW5kZW5jaWVzCisgICAgICAgICAgICAgICA7OyBhcyBzdWJtb2R1bGVzCisgICAgICAgICAgICAg
ICAodXJsICJodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vbXJ1YnktemVzdC9tcnVieS16ZXN0LWJ1aWxkLmdp
dCIpCisgICAgICAgICAgICAgICA7OyBnaGFjdGlvbiBicmFuY2ggLSBzdWdnZXN0ZWQgYnkgdGhl
IGRldmVsb3BlciB0byBhdm9pZAorICAgICAgICAgICAgICAgOzsgYXV0b21hdGljIGRvd25sb2Fk
aW5nIG9mIHNvbWUgdW5uZWVkZWQgYW5kCisgICAgICAgICAgICAgICA7OyBoYXJkLXRvLXBhY2th
Z2UgZGVwZW5kZW5jaWVzIHVzZWQgZm9yIGRlYnVnZ2luZworICAgICAgICAgICAgICAgKGNvbW1p
dCAgImJhMzlhYWJkOGQ0ZGRjNWYxNDEzNzA4M2I2ZjlhOTZjNTM2ZjVmMTIiKQorICAgICAgICAg
ICAgICAgKHJlY3Vyc2l2ZT8gI3QpKSkKKyAgICAgICAgKGZpbGUtbmFtZSAoZ2l0LWZpbGUtbmFt
ZSBuYW1lIHZlcnNpb24pKQorICAgICAgICAoc2hhMjU2CisgICAgICAgICAoYmFzZTMyCisgICAg
ICAgICAgIjF2cXpkZHMzMHNyOTgyZHA3ZmNsZzRyMTlsNDRydjhwYno2aDRhOHZjZ2luajQ5NGd2
am4iKSkpKQorICAgIChidWlsZC1zeXN0ZW0gZ251LWJ1aWxkLXN5c3RlbSkKKyAgICAoYXJndW1l
bnRzCisgICAgIGAoIzp0ZXN0cz8gI2YgOyBubyBjaGVjayB0YXJnZXQKKyAgICAgICAjOm1ha2Ut
ZmxhZ3MKKyAgICAgICAobGlzdCAoc3RyaW5nLWFwcGVuZCAiQ0M9Z2NjIikpCisgICAgICAgIzpw
aGFzZXMKKyAgICAgICAobW9kaWZ5LXBoYXNlcyAlc3RhbmRhcmQtcGhhc2VzCisgICAgICAgICAo
YWRkLWFmdGVyICd1bnBhY2sgJ3VzZS1pbnN0YWxsZWQtbGlidXYKKyAgICAgICAgICAobGFtYmRh
KiAoIzprZXkgaW5wdXRzIG91dHB1dHMgIzphbGxvdy1vdGhlci1rZXlzKQorICAgICAgICAgICAg
KGxldCogKChsaWJ1diAoYXNzb2MtcmVmIGlucHV0cyAibGlidXYtc3RhdGljIikpKQorICAgICAg
ICAgICAgICAoY29weS1maWxlIChzdHJpbmctYXBwZW5kIGxpYnV2ICIvbGliL2xpYnV2LmEiKQor
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICJkZXBzL2xpYnV2LmEiKQorICAgICAgICAgICAgICAo
c3Vic3RpdHV0ZSogIk1ha2VmaWxlIgorICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKCgiXFwu
XFwuL1xcLlxcLi9kZXBzL1xcJFxcKFVWX0RJUlxcKS9pbmNsdWRlIikKKyAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAoc3RyaW5nLWFwcGVuZCBsaWJ1diAiL2luY2x1ZGUiKSkpCisgICAgICAg
ICAgICAgIChzdWJzdGl0dXRlKiAiTWFrZWZpbGUiCisgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAoKCJcXC4vZGVwcy9cXCRcXChVVl9ESVJcXCkvXFwubGlicy9saWJ1dlxcLmEiKQorICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIChzdHJpbmctYXBwZW5kIGxpYnV2ICIvbGliL2xpYnV2LmEi
KSkpKSkpCisgICAgICAgICAoYWRkLWFmdGVyICd1bnBhY2sgJ2Rpc2FibGUtdW51c2VkLWRlcHMK
KyAgICAgICAgICAobGFtYmRhIF8KKyAgICAgICAgICAgIChzdWJzdGl0dXRlKiAiYnVpbGRfY29u
ZmlnLnJiIgorICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICgoImNvbmZcXC5nZW0gJ2RlcHMvbXJ1
YnktZmlsZS1zdGF0JyIpCisgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICIjIikpCisgICAgICAg
ICAgICAoc3Vic3RpdHV0ZSogImRlcHMvbXJ1YnktZGlyLWdsb2IvbXJiZ2VtLnJha2UiCisgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKCgic3BlY1xcLmFkZF9kZXBlbmRlbmN5ICdtcnVieS1maWxl
LXN0YXQnIikKKyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIiMiKSkKKyAgICAgICAgICAgICN0
KSkKKyAgICAgICAgIChyZXBsYWNlICdjb25maWd1cmUKKyAgICAgICAgICAgKGxhbWJkYSBfCisg
ICAgICAgICAgICAgKGludm9rZSAibWFrZSIgImJ1aWxkZGVwIikpKQorICAgICAgICAoYWRkLWJl
Zm9yZSAnaW5zdGFsbCAncGFjaworICAgICAgICAgIChsYW1iZGEgXworICAgICAgICAgICAgKHNl
dGVudiAiQ0MiICJnY2MiKQorICAgICAgICAgICAgKGludm9rZSAibWFrZSIgInBhY2siKSkpCisg
ICAgICAgICAocmVwbGFjZSAnaW5zdGFsbAorICAgICAgICAgICAobGFtYmRhKiAoIzprZXkgaW5w
dXRzIG91dHB1dHMgIzphbGxvdy1vdGhlci1rZXlzKQorICAgICAgICAgICAgIChsZXQqICgob3V0
ICAgKGFzc29jLXJlZiBvdXRwdXRzICJvdXQiKSkKKyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKGxpYiAg
IChzdHJpbmctYXBwZW5kIG91dCAiL2xpYi96eW5mdXNpb24iKSkpCisgICAgICAgICAgICAgICAo
bWtkaXItcCBsaWIpCisgICAgICAgICAgICAgICAoY29weS1yZWN1cnNpdmVseSAicGFja2FnZSIg
bGliKQorICAgICAgICAgICAgICAgI3QpKSkKKyAgICAgICAgIChhZGQtYWZ0ZXIgJ2luc3RhbGwg
J3JlbmFtZS10by16eW4tZnVzaW9uCisgICAgICAgICAgIChsYW1iZGEqICgjOmtleSBpbnB1dHMg
b3V0cHV0cyAjOmFsbG93LW90aGVyLWtleXMpCisgICAgICAgICAgICAgKGxldCogKChvdXQgKGFz
c29jLXJlZiAlb3V0cHV0cyAib3V0IikpCisgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIChsaWIgKHN0cmlu
Zy1hcHBlbmQgb3V0ICIvbGliL3p5bmZ1c2lvbiIpKSkKKyAgICAgICAgICAgICAgIChyZW5hbWUt
ZmlsZSAoc3RyaW5nLWFwcGVuZCBsaWIgIi96ZXN0IikKKyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICA7OyB6eW5mdXNpb24gZXhwZWN0cyB0aGlzIG5hbWUKKyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAoc3RyaW5nLWFwcGVuZCBsaWIgIi96eW4tZnVzaW9uIikpCisgICAgICAgICAgICAg
ICAjdCkpKSkpKQorICAgIChpbnB1dHMKKyAgICAgYCgoImxpYngxMSIgLGxpYngxMSkKKyAgICAg
ICAoImNhaXJvIiAsY2Fpcm8pCisgICAgICAgKCJtZXNhIiAsbWVzYSkKKyAgICAgICAoImxpYnV2
LXN0YXRpYyIgLGxpYnV2LXN0YXRpYykKKyAgICAgICAoInJ1YnkiICxydWJ5KQorICAgICAgICgi
bXJ1YnkiICxtcnVieSkpKQorICAgIChuYXRpdmUtaW5wdXRzCisgICAgIGAoKCJwa2ctY29uZmln
IiAscGtnLWNvbmZpZykKKyAgICAgICAoImJpc29uIiAsYmlzb24pCisgICAgICAgKCJhdXRvY29u
ZiIgLGF1dG9jb25mKQorICAgICAgICgiYXV0b21ha2UiICxhdXRvbWFrZSkKKyAgICAgICAoImxp
YnRvb2wiICxsaWJ0b29sKQorICAgICAgICgicHl0aG9uLTIiICxweXRob24tMikpKQorICAgICho
b21lLXBhZ2UgImh0dHBzOi8vZ2l0aHViLmNvbS9tcnVieS16ZXN0L21ydWJ5LXplc3QiKQorICAg
IChzeW5vcHNpcyAiV2lkZ2V0IGNsYXNzZXMgZm9yIFp5bkZ1c2lvbiIpCisgICAgKGRlc2NyaXB0
aW9uCisgICAgICJNUnVieS1aZXN0IGlzIGEgc2V0IG9mIHdpZGdldHMgbmVlZGVkIHRvIGNyZWF0
ZSB0aGUgJ1p5bkZ1c2lvbicKK3VzZXIgaW50ZXJmYWNlIG9mIFp5bkFkZFN1YkZYLiIpCisgICAg
KGxpY2Vuc2UgbGljZW5zZTpsZ3BsMi4xKykpKQotLSAKMi4yNi4wCgo=


--=-ddxT6G3ALwV5PXHFEigR--

--=-YS+zXu7FozQH3sEHrqgI
Content-Type: application/pgp-signature; name="signature.asc"
Content-Description: This is a digitally signed message part
Content-Transfer-Encoding: 7bit

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEzBAABCAAdFiEESBMjhK0999huJUuDAi6uQjE9cPMFAl6I99wACgkQAi6uQjE9
cPO9RQf/fPtW6o6TAJ4KtPXOdOfin5TwsgRz5TZ426qLoxwilBYS6TgcLaVSu/Xs
ozKfdMJChzuyni2plhXy70Zla+x8+IHFAhE/t3+/sgtK/rQ0CKwCnmU0m+J03keA
OMH+SslrKYoEe4l9KMBWhED4O0lfh1BjMp3yNIO4R9jZp33FV7+R/9FyoXjhrQua
0hfHHZGu62/RqAjw3SNlYC2wEZLdhzUsASciqaBEHAGrsMrarA+gwy0Hylz1blUk
rP+quw44oLwQqKV1s1Lm3DkaT3HiIZZdY8voIT5Jb6R+TPLAy0MXMkgD74m7RR08
1EaNKH90immBBVjyqFK3aj+ZA+tn/w==
=cytb
-----END PGP SIGNATURE-----

--=-YS+zXu7FozQH3sEHrqgI--

Message sent:


Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
MIME-Version: 1.0
X-Mailer: MIME-tools 5.505 (Entity 5.505)
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
X-Loop: help-debbugs@HIDDEN
From: help-debbugs@HIDDEN (GNU bug Tracking System)
To: Alexandros Theodotou <alex@HIDDEN>
Subject: bug#40440: Acknowledgement ([PATCH 2/3] gnu: Add mruby-zest.)
Message-ID: <handler.40440.B.15860346611032.ack <at> debbugs.gnu.org>
References: <dfcc38290135d0438a9d322426e7d0d3628a7195.camel@HIDDEN>
X-Gnu-PR-Message: ack 40440
X-Gnu-PR-Package: guix-patches
X-Gnu-PR-Keywords: patch
Reply-To: 40440 <at> debbugs.gnu.org
Date: Sat, 04 Apr 2020 21:11:02 +0000

Thank you for filing a new bug report with debbugs.gnu.org.

This is an automatically generated reply to let you know your message
has been received.

Your message is being forwarded to the package maintainers and other
interested parties for their attention; they will reply in due course.

Your message has been sent to the package maintainer(s):
 guix-patches@HIDDEN

If you wish to submit further information on this problem, please
send it to 40440 <at> debbugs.gnu.org.

Please do not send mail to help-debbugs@HIDDEN unless you wish
to report a problem with the Bug-tracking system.

--=20
40440: http://debbugs.gnu.org/cgi/bugreport.cgi?bug=3D40440
GNU Bug Tracking System
Contact help-debbugs@HIDDEN with problems


Message sent to guix-patches@HIDDEN:


X-Loop: help-debbugs@HIDDEN
Subject: [bug#40440] [PATCH 2/3] gnu: Add mruby-zest.
Resent-From: Christopher Baines <mail@HIDDEN>
Original-Sender: "Debbugs-submit" <debbugs-submit-bounces <at> debbugs.gnu.org>
Resent-CC: guix-patches@HIDDEN
Resent-Date: Tue, 14 Apr 2020 18:42:01 +0000
Resent-Message-ID: <handler.40440.B40440.1586889718547 <at> debbugs.gnu.org>
Resent-Sender: help-debbugs@HIDDEN
X-GNU-PR-Message: followup 40440
X-GNU-PR-Package: guix-patches
X-GNU-PR-Keywords: patch
To: Alexandros Theodotou <alex@HIDDEN>
Cc: 40440 <at> debbugs.gnu.org
Received: via spool by 40440-submit <at> debbugs.gnu.org id=B40440.1586889718547
     (code B ref 40440); Tue, 14 Apr 2020 18:42:01 +0000
Received: (at 40440) by debbugs.gnu.org; 14 Apr 2020 18:41:58 +0000
Received: from localhost ([127.0.0.1]:34797 helo=debbugs.gnu.org)
	by debbugs.gnu.org with esmtp (Exim 4.84_2)
	(envelope-from <debbugs-submit-bounces <at> debbugs.gnu.org>)
	id 1jOQVS-00008l-LQ
	for submit <at> debbugs.gnu.org; Tue, 14 Apr 2020 14:41:58 -0400
Received: from mira.cbaines.net ([212.71.252.8]:53506)
 by debbugs.gnu.org with esmtp (Exim 4.84_2)
 (envelope-from <mail@HIDDEN>) id 1jOQVQ-00008b-Ua
 for 40440 <at> debbugs.gnu.org; Tue, 14 Apr 2020 14:41:57 -0400
Received: from localhost (unknown [46.237.163.111])
 by mira.cbaines.net (Postfix) with ESMTPSA id 089F527BBE1;
 Tue, 14 Apr 2020 19:41:56 +0100 (BST)
Received: from localhost (localhost [local])
 by localhost (OpenSMTPD) with ESMTPA id 18f1cdd6;
 Tue, 14 Apr 2020 18:41:53 +0000 (UTC)
References: <dfcc38290135d0438a9d322426e7d0d3628a7195.camel@HIDDEN>
User-agent: mu4e 1.2.0; emacs 26.3
From: Christopher Baines <mail@HIDDEN>
In-reply-to: <dfcc38290135d0438a9d322426e7d0d3628a7195.camel@HIDDEN>
Date: Tue, 14 Apr 2020 19:41:51 +0100
Message-ID: <87blnt7vv4.fsf@HIDDEN>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/signed; boundary="=-=-=";
 micalg=pgp-sha512; protocol="application/pgp-signature"
X-Spam-Score: 0.0 (/)
X-BeenThere: debbugs-submit <at> debbugs.gnu.org
X-Mailman-Version: 2.1.18
Precedence: list
List-Id: <debbugs-submit.debbugs.gnu.org>
List-Unsubscribe: <https://debbugs.gnu.org/cgi-bin/mailman/options/debbugs-submit>, 
 <mailto:debbugs-submit-request <at> debbugs.gnu.org?subject=unsubscribe>
List-Archive: <https://debbugs.gnu.org/cgi-bin/mailman/private/debbugs-submit/>
List-Post: <mailto:debbugs-submit <at> debbugs.gnu.org>
List-Help: <mailto:debbugs-submit-request <at> debbugs.gnu.org?subject=help>
List-Subscribe: <https://debbugs.gnu.org/cgi-bin/mailman/listinfo/debbugs-submit>, 
 <mailto:debbugs-submit-request <at> debbugs.gnu.org?subject=subscribe>
Errors-To: debbugs-submit-bounces <at> debbugs.gnu.org
Sender: "Debbugs-submit" <debbugs-submit-bounces <at> debbugs.gnu.org>
X-Spam-Score: -1.0 (-)

--=-=-=
Content-Type: text/plain


Alexandros Theodotou <alex@HIDDEN> writes:

> This patch adds mruby-zest, a dependency of zynfusion. I had some help
> from the developer for making it build without connecting to the
> internet.

Hey Alex,

Thanks for taking the time to package mruby-zest.

> +(define-public mruby-zest
> + (package
> +  (name "mruby-zest")
> +  (version "3.0.5-ba39aabd")
> +  (source
> +   (origin
> +    (method git-fetch)
> +    (uri (git-reference
> +        ;; this is a meta repo that packs the mruby dependencies
> +        ;; as submodules
> +        (url "https://github.com/mruby-zest/mruby-zest-build.git")
> +        ;; ghaction branch - suggested by the developer to avoid
> +        ;; automatic downloading of some unneeded and
> +        ;; hard-to-package dependencies used for debugging
> +        (commit "ba39aabd8d4ddc5f14137083b6f9a96c536f5f12")
> +        (recursive? #t)))

So I spotted the use of a "deps" directory, which is a bad sign, as
dependencies should be other packages, not things as part of this
package.

I then spotted that the source for this package isn't the upstream Git
repository, but a Git repository that pulls together the mruby-zest
source code, with code from ~16 other Git repositories.

Would it be possible to create Guix packages for these dependencies?

I know that would involve quite a bit of work, but unfortunately that
kind of work is necessary to ensure Guix as a collection of packages can
be maintained in the long term.

> +    (file-name (git-file-name name version))
> +    (sha256
> +     (base32
> +     "1vqzdds30sr982dp7fclg4r19l44rv8pbz6h4a8vcginj494gvjn"))))

--=-=-=
Content-Type: application/pgp-signature; name="signature.asc"

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQKTBAEBCgB9FiEEPonu50WOcg2XVOCyXiijOwuE9XcFAl6WA+9fFIAAAAAALgAo
aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDNF
ODlFRUU3NDU4RTcyMEQ5NzU0RTBCMjVFMjhBMzNCMEI4NEY1NzcACgkQXiijOwuE
9XdvNQ//fG8rO90rsWY9X9AwC2q2uMkrCRrzdlJmRygn7rbdJ7K2YMzcNiczpKBC
fY49IJKyYQCcR2Whznqgzv1G26YNCQvCe17q9yJfFIP5TZOyG7DuTef8v53IlHGM
QsOz/AEJLcAQmziqhGUhPSeEwA8RfELXOc7asEe5MAJ3Yz5ffD3cXO9JAkOkumaD
5/dnGWN+VrjxWDaTPXVrAMn89FoZB34gL3xQaRCCXispFJlbRrmPEoTNozW4Za3I
4xtgoscEDD8LgmtsX2SpMBlZSzxnDtLB04yoYgzkOpW8d4/4splmVMEoQ3RSSGQP
AYaYCm+2mZetMo/Oms0kYOwgE1SnaYFGtYjT1h5esIRML8xb6K1SQCBe41P0pf7l
H5naeUM+Y9ptbkRkvyIeMNyEMH4JQQ/OiyUjKeFAcG0x0/LWLG2487hNf5bgNPOk
k6620vuSB/3Q8/+GH7FDIrhtOqJPhEaaVPlApn7gEVW5MAE6vCHWZUdhGUFw/L/M
E6ASXtxyRnTAzTwpf92v9nUra1yCxq2ArtRDCxTSe2WEBR0z1dZD0QDH+27S7aZ0
s+K6FHpP7I/WNHHBabAB6KZbCUFCGm2AwUDsfr+X14bpuxrIsyhPkS3sacXedncY
z3yllvxbfhJ+zIpVFNaznW1DsAQMeAjOk9Et66f5rOjYrGYY1q0=
=yMA1
-----END PGP SIGNATURE-----
--=-=-=--

Last modified: Tue, 14 Apr 2020 18:45:02 UTC

GNU bug tracking system
Copyright (C) 1999 Darren O. Benham, 1997 nCipher Corporation Ltd, 1994-97 Ian Jackson.